arantzazu gandiaga
edificio gandiaga
¿qué es arantzazu?
  organizar un evento
ventajas
espacios/salas
servicios técnicos
alojamiento
restauración
actividades
  contacto
cómo llegar
 
         
   
 

Pribatutasun politika


Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren (aurrerantzean, DBLO) eta aurrekoa garatzen duen 1720/2007 Errege Dekretuaren arabera (aurrerantzean, DBLOED), hala nola pertsona fisikoak datu pertsonalen tratamenduari dagokionez babesteari buruzko 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta 27en Kontseiluaren 2016/679 Erregelamenduaren (EB) arabera (aurrerantzean, DBEO). Jakinarazten dizugu web-orriaren bidez ematen dituzun datu pertsonalak, eskaera izapidetzeko eta/edo kudeatzeko eta adierazitako zerbitzuak emateko behar direnak, web-orriaren titularraren ardurapeko fitxategi automatizatu batean sartuko direla. Datu horiek ARANTZAZU GAUR FUNDAZIOA(r)en (aurrerantzean, GANDIAGA TOPAGUNEA) zerbitzuen gaineko publizitate- eta merkataritza-bidalketak egiteko ere erabili ahal izango dira. GANDIAGA TOPAGUNEA fitxategien arduraduna da eta konpromisoa hartzen du ez erabiltzeko datu-bilketaren helburuaz bestelakoetarako, eta hirugarrenei legez kanpo ez lagatzeko. Halaber, datuak isilpean tratatzeko konpromisoa hartzen du eta beharrezkoak diren neurri tekniko, antolamenduzko eta segurtasunezkoak aplikatzekoa, baimenik gabe haiek tratatzea edo haietan sartzea ekiditeko, datuak babesteari buruzko indarreko araudiak ezarritakoaren arabera.
Erabiltzaileak, edozein komunikazio bidalita, esanbidezko adostasuna ematen dio GANDIAGA TOPAGUNEA(r)i bere datuak jaso ditzan, eta badaki datu horiek GANDIAGA TOPAGUNEA(r)en jabetzako fitxategietan gordeko direla. Datuen titularrek eskubidea dute datuetan sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurkaratzeko, eramangarritasunerako eta tratamendua mugatzeko, DBLOn eta DBEOn horiei buruz xedatutakoaren arabera. Eskubide horiek egikaritzeko, datuen titularrek idatzizko eskaera bat bidal dezakete, NANaren fotokopia bat atxikita, postaz, GANDIAGA TOPAGUNEA(r)en helbidera: Bº Arantzazu, 1-Gandiaga Topagunea / 20567 OÑATI-Gipuzkoa. Bide elektronikoz ere bidal dezake, info@gandiagatopagunea.com helbide elektronikora idatziz, zalantza, gaia, iradokizuna, iritzia edo dena delakoa adieraziz.
Dena dela, erabiltzaileak izango dira emandako datuen erantzule, bai egiazkotasunari bai haien legezkotasunari dagokienez. Halaber, GANDIAGA TOPAGUNEA(e)k eskubidea izango du datu faltsuak, akastunak, legez kanpokoak edo okerrak eman dituzten erabiltzaileak baztertzeko.
Web-orri honen Pribatutasun-politikak aldaketak izan ditzake, DBLOra egokitzeko (aldatuko balitz) eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziak (DBEA) emandako jarraibideak eta DBEOrenak direla medio.
Zeintzuk dira zure eskubideak zure datuak lagatzen dizkiguzunean?
Edozein pertsonak du eskubidea bere datu pertsonalak kudeatzen ari diren edo ez jakiteko.

Interesdunak diren pertsonak, atzipen eskubidea izango dute bere datu pertsonalen baitan. Eskatu ahalko dute ere bere datuen zuzentze eskubidea, datuak zehatzak edo ez zuzenak direnean. Ezereztatze eskubidea ere gauzatu ahalko dute, besteak beste datu horiek jaso ziren arrazoiak indarrik gabe edo beharrezkoak ez direnean.

Zenbait kasu berezitan, interesdunek eskatu ahalko dituzte datuen tratamenduaren mugapena. Kasu horietan, datuak soilik erabiliko dira erreklamazioen defentsan.

Beste kasu batzuetan, beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek datuen tratamenduari aurka egin ahalko diote. GANDIAGA TOPAGUNEA(e)k, kasu horietan, datuak tratatzeri utziko dio, erreklamazio posibleen aurrean edo legediak kontrakoa agintzen duenean izan ezik.

Eskubideak
• Interesdunaren datu pertsonalen atzipena eskatzeko eskubidea.
• Datu pertsonalen zuzenketa eta ezereztatzea eskatzeko eskubidea.
• Tratamendua mugatzeko eskubidea,
• Tratamenduari aurka egiteko eskubidea.
• Datuen eramangarritasun-eskubidea (hala badagokio).
Eskubide horiek gauzatzeko, Datuen titularrak, euren idatzizko eskaera, NAN fotokopiarekin batera, zuzendu dezakete hurrengo helbidera: Bº Arantzazu, 1-Gandiaga Topagunea / 20567 OÑATI-Gipuzkoa. Era berean, zuzendu daitezke eskaerak hurrengo helbide elektronikora: info@gandiagatopagunea.com. Bertan, azalduko dira zalantzak, iritziak, iradokizunak...
Beti ere, erabiltzaileek erantzungo dute lagatu dituzten bere datuen egiatasunaz eta zilegitasunaz. Era berean, datu ez zehatzak, okerrak zilegitasunik gabekoak edo faltsuak emanez gero, GANDIAGA TOPAGUNEA(e)k baztertu ahalko ditu.
Esanbidezko adostasuna
DBLOren 5. artikuluan (Datu-bilketaz informatzeko eskubidea) eta 6. artikuluan (Eragindakoaren onespena) eta DBEOren 6. artikuluan xedatutakoaren arabera, esku hartzen dutenek baimena ematen dute, aurrez horren berri emanda, haien datuak GANDIAGA TOPAGUNEA(r)en «EMPRESAS MDB» izeneko fitxategian sartzeko (helbidea: Bº Arantzazu, 1-Gandiaga Topagunea / 20567 OÑATI-Gipuzkoa). Bide elektronikoz ere jar daitezke harremanetan, helbide elektroniko honetara idatziz: info@gandiagatopagunea.com.
Halaber, baimena ematen dute GANDIAGA TOPAGUNEA(r)en web-orrian edozein zerbitzuri buruz egin edo egingo diren kontsulta, eskaera edo kontratuen bitartez bildutako datu guztiek tratamendu automatizatua izan dezaten, betiere kontratatutako kudeaketa egiteko eta horren ondoriozko loturei eusteko, bat etorriz aurretik aipatutako DBLOren 5. eta 6. artikuluekin eta DBEOren 6. artikuluarekin eta DBEOren 6. artikuluarekin (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679).
Datu pertsonalak aldatzea
Emandako datu pertsonaletan aldaketarik gertatzen bada, horien titularrak fitxategiaren arduradunari horren berri emango dio. Jakinarazpena bide telematikoz egin dezake: info@gandiagatopagunea.com, edo posta bidez: Bº Arantzazu, 1-Gandiaga Topagunea / 20567 OÑATI-Gipuzkoa. Edonola ere, erabiltzailea izango da emandako datuen egiazkotasunaren eta zehaztasunaren erantzule, uneoro.

Datuen eramangarritasuna
Eramangarritasun-eskubidea aplika daitekeenean eta DBEOren 20. artikuluan xedatutakoaren arabera (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679), interesdunak GANDIAGA TOPAGUNEA(r)i eman dizkion datu pertsonalak jasotzeko eskubidea izango du (formatu egituratu, erabilera arrunt eta irakurketa mekanikokoan), eta beste tratamendu-arduradun bati transmititzekoa. Horretarako, harremanetan jarri beharko da helbide honetara joz: Bº Arantzazu, 1-Gandiaga Topagunea / 20567 OÑATI-Gipuzkoa. Bide elektronikoz ere jar daiteke harremanetan, helbide honetan: info@gandiagatopagunea.com.

 
   
  euskadi  
© Arantzazu-Gandiaga 2009